Test alkomatem samochodowym: jak go przeprowadzić?

Skąd wiesz, że Twój kierowca pije i prowadzi samochód? Będziesz musiał go zapytać, ale jeśli odmówi odpowiedzi, wtedy musisz go zabrać na komisariat i poddać badaniu alkomatem. Jest to jeden z najważniejszych testów sprawdzających poziom alkoholu we krwi danej osoby.

Przeprowadzenie testu alkomatem nie jest łatwe, ponieważ wymaga użycia skomplikowanych urządzeń i instrumentów. Jeśli jednak posiadasz pewną podstawową wiedzę, to możesz przeprowadzić test alkomatem.

Istnieją dwa rodzaje alkomatów używanych przez policję. Jeden to alkomat mechaniczny, a drugi to alkomat elektrochemiczny. Sprawdźmy, jak one działają.

Alkomat mechaniczny

Alkomat mechaniczny to urządzenie, które mierzy zawartość alkoholu w oddechu danej osoby. Urządzenie wygląda jak zwykła maszyna, ale jest wyposażone w specjalne czujniki, które wykrywają ilość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Urządzenie działa poprzez pomiar prędkości przepływu powietrza przez usta oraz objętości powietrza, które przechodzi przez usta. Prędkość przepływu powietrza jest wprost proporcjonalna do zawartości alkoholu w oddechu.

Alkomat elektrochemiczny

Alkomat elektrochemiczny znany jest również jako alkomat elektroniczny i działa w oparciu o zasady działania ogniwa paliwowego. Ten typ alkomatu mierzy stężenie alkoholu w oddechu osoby poprzez wykrywanie różnicy potencjałów napięcia w poprzek elektrod.

Elektrody zbudowane są z elektrody z chlorku srebra, która wykrywa zawartość tlenu w oddechu. Jest ona podłączona do baterii, która daje prąd elektryczny. Kiedy osoba oddycha, cząsteczki tlenu reagują z katalizatorem i wytwarzają prąd.

Wnioski:

Przeprowadzenie testu alkomatem nie jest łatwe, ponieważ wymaga użycia skomplikowanych urządzeń i instrumentów. Ale jeśli masz trochę podstawowej wiedzy to możesz przeprowadzić test alkomatem.