Jak działa klimatyzacja samochodowa Schemat?

Klimatyzator jest niezbędną częścią każdego samochodu, utrzymuje temperaturę w kabinie, a kierowca i pasażerowie czują się komfortowo. Jest to jedna z najważniejszych części samochodu. Jest to urządzenie elektryczne, które służy do chłodzenia i osuszania powietrza wewnątrz pojazdu.

Na rynku istnieją dwa rodzaje klimatyzatorów, system split oraz klimatyzacja centralna. System split jest najbardziej powszechnym systemem na rynku, gdzie kierowca może włączyć przełącznik, aby kontrolować temperaturę. Klimatyzacja centralna jest droższa od klimatyzacji systemu split.

Jest to urządzenie elektryczne, posiada sprężarkę, wężownicę skraplacza, wężownicę parownika, zawór rozprężny oraz wentylator. Chłodzenie powietrza odbywa się przez wężownicę parownika, co sprawia, że jest to najlepsza opcja do utrzymania chłodu w samochodzie.

Klimatyzator działa na zasadzie cyklu chłodniczego, posiada następujące elementy.

Sprężarka

Jest to najważniejszy element klimatyzatora. Nazywany jest również skraplaczem, jest to silnik elektryczny, który jest połączony ze sprężarką. Jest to główny element cyklu chłodniczego, pomaga on sprężać parę czynnika chłodniczego, tak aby zamienił się w ciecz.

Skraplacz

Skraplacz jest najważniejszą częścią klimatyzatora, jest to metalowa rura, która służy do przekazywania ciepła czynnika chłodniczego do atmosfery. Jest on połączony z kompresorem za pomocą rury.

Wężownica parownika

Jest to najważniejsza część klimatyzatora, jest to cewka, która jest owinięta wokół żeberek chłodnicy. Jest ona połączona ze skraplaczem, służy do chłodzenia gorącego powietrza wewnątrz kabiny oraz do usuwania wilgoci z powietrza.

Zawór rozprężny

Jest to kawałek gumy, który jest umieszczony pomiędzy skraplaczem a parownikiem, reguluje on przepływ czynnika chłodniczego w klimatyzatorze.

Wentylator

Jest to silnik elektryczny, który jest podłączony do sprężarki i służy do cyrkulacji powietrza wewnątrz kabiny.

Wnioski:

Tak więc, są to elementy składowe klimatyzatora. W tym artykule omówiłem funkcję klimatyzatora i sposób jego działania.